SICERAM Termobloc T12

SICERAM Termobloc T12 Rezistenţa la compresiune: minim 7,5 N/mm2
Interval de toleranţă: T1+
Stabilitate dimensională: NPD
Conţinut săruri solubile active: clasa S2: 0,01
Reacţia la foc: clasa A1; 0,15
Coeficient difuzie a vaporilor de apă (µ): 5/10
Densitate aparentă (kg/m3): ≤ 1000 D2
Conductivitate termică la 100C (W/m*K): 0,25
Durabilitate îngheţ/dezgheţ: 25 cicluri
Greutatea: 9,37 kg
Necesar m3 zidărie: 86 buc. / 69 buc.
Necesar m2 zidărie (grosime 12 cm): 10,5 buc./8,3 buc.
Volum de goluri: 55%
CONSILIERI SHOWROOM : 0749040438 / 0749040443

CONSILIERI PE TEREN : - STANCOF ALIN 0755047220
- GANESCU DANIEL 0749040457
- DUMITRU TIBERIU 0747044807

DIRECTOR VANZARI : - EMIL BARBU 0744644476

Contact

Showroom mobil: 0749040443 | 0749040438 sau email: showroom@progopo.ro